Parkieten (Prikichi)

Latijnse naam: Aratinga pertinax
Lengte: 25 cm
Gewicht: 90 tot 100 gram.
Kleur: De Parkiet heeft een groenachtig bruine kop met wat geel bij het oog. De rug en de vleugels van de parkiet is donker groen en aan de onderkant van het lichaam is de kleur lichter groen. In de vleugels komt er ook een beetje blauw voor. De snavel van de parkiet is grijs/zwart.
Voortplanting: De parkieten gebruiken vaak termietennesten als broedplaatsen.
Woonomgeving: Parkieten zijn verspreid in alle natuurlijke omgevingen (mondi) van het eiland.
Verdedigingsmethoden: Wegvliegen, luide kreten.
Voedsel: De parkieten eten zaden uit de peulen van de Kwihiboom, Divi Divi en de zuilcactus. De parkieten eten ook natuurlijke vruchten.
Vijanden: Boa, mensen.

Op Aruba, Bonaire en Curaçao komen parkieten voor, maar op elk van de drie eilanden komt een ander ras voor. De maïs Parkiet die we op Aruba hebben komt ook voor langs de kust van Venezuela. Jammer genoeg treedt er vermenging op tussen de rassen, doordat kooivogels van bijvoorbeeld Curaçao op Aruba worden losgelaten. Deparkietenpopulatie op Aruba is in gevaar door veel kaalslag die op het eiland plaatsvindt door de groeiende populatie.