Cododo

Elk eiland heeft zijn eigen soort Cododo. Voor Aruba geldt zelfs dat de Cododo tot een  andere soort behoort.

Latijnse naam: Cnemidophorus arubensis
Lengte: Ongeveer 15 cm.
Gewicht:
Kleur: De mannetjes hebben een blauwe kop en blauwgroene poten en  staart. De rest van het lichaam is bruinachtig grijs met rijen witte  tot felblauwe stippen op de flanken. De wijfjes en jongen zijn  simpel bruin gekleurd met minder lichte vlekken en ze verschillen  zoveel van de mannetjes dat veel mensen denken dat het een  andere soort is.
Voortplanting: Door middel van paring. De vrouwtjes leggen eieren.
Woonomgeving: Kalkterras.
Verdedigingsmethoden: De grote mannetjes bezitten territoria waarbinnen ze alleen  vrouwtjes en jongen verdragen, maar geen andere volwassen  mannetjes. Een territoriaal mannetje zal proberen een indringer  te imponeren door hoog op de poten te gaan staan en zich zo  breed mogelijk te maken. Gaat de indringer niet weg dan volgt er  vaak een gevecht, waarbij de eigenaar van het territorium  meestal wint.
Voedsel: Alleseters. Ze eten vruchten, insecten, roven eieren uit nesten en  vallen zelfs muizen aan en eten ze op.
Vijanden: Andere volwassen mannetjes.